Zjazd Zwykły Hufca ZHP Pałuki

13 listopada 2019 r. odbył się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Pałuki. Ze względu na podziękowania dla ustępującej z funkcji Komendantki Hufca hm. Alicji Przybyłowicz zjazd ten był wyjątkowy, sentymentalny i wzruszający. Komendantka Hufca, jak i Komenda Hufca uzyskali absolutorium za ostatnie 4 lata praca.

Hm. Alicja Przybyłowicz w swoim podsumowaniu, słowa podziękowania skierowała do wszystkich instruktorów z hufca, do członków komendy hufca oraz do władz chorągwianych. W piękny sposób podsumowała:

„Dzisiejszy zjazd jest dla mnie szczególnie ważny, po prostu wyjątkowy. Dziś bowiem występuję przed Wami po raz ostatni w roli komendantki Hufca. Kończy się dla mnie piękny, wieloletni i już niepowrotny czas. Nasza współpraca zawsze była konstruktywna, pełna dyskusji i znajdowania wspólnego kompromisu. Mogłam i mogę na Was liczyć. Charakteryzuje Was niezwykła charyzma i wola służby instruktorskiej! Poświęcaliście i poświęcacie wiele czasu oraz sił działając społecznie na rzecz dzieci i młodzieży. Jesteście niezwykli i szczególni. Niech uśmiech dziecka będzie podziękowaniem i satysfakcją za poniesiony trud. Dziękuje Wam wszystkim…..”

Słowa podziękowania skierowała także do zaproszonych gości – sympatyków:

„Słowa podziękowania kieruję do władz samorządowych, sympatyków i przyjaciół harcerstwa. Dziękuje za wsparcie i pomoc (nie tylko finansową), jakiej udzielaliście i udzielacie. Dziękuję tym wszystkim, których nie jest obcy los pałuckiego harcerstwa…”

W części oficjalnej wzięli udział zaproszeni goście reprezentujący instytucje samorządowe, placówki oświatowe oraz organizacje społeczne. W ciepłych słowach wypowiadano się o współpracy z druhną Alicją, doceniając ją jako społecznika, nauczyciela, samorządowca oraz wspaniałą osobę.

Szczególne podziękowania i gratulacje za 25 lat służby złożyli na jej ręce Komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej – hm. Jerzy Gębara oraz z-ca Komendanta, skarbnik – hm. Beata Bardzińska oraz obecni instruktorzy z Hufca.

Podczas Zjazdu, Komendant Chorągwi na wcześniejszy wniosek hm. Alicji Przybyłowicz wręczył instruktorom Hufca Pałuki medale „Za Zasługi dla Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego” .

Wyróżnieni zostali: phm. Jolanta Szywalska, phm. Teresa Paradowska, hm. Grażyna Sawicka. phm. Ewa Słowińska, hm. Joanna Lewandowska, hm. Maciej Banaś, phm. Nikodem Dolata.

Zjazd podjął decyzję o wyborze nowego Komendanta Hufca Pałuki. Została nim hm. Olga Skotnicka, uzyskując w wyborach jawnych maksymalne poparcie. Druhna Olga, przedstawiła propozycję Strategii Rozwoju Hufca Pałuki na lata 2019-2023 oraz zaproponowała liczny skład komendy hufca, która po zatwierdzeniu przez Zjazd, przedstawia się następująco:

Komendant Hufca – hm. Olga Skotnicka

Skarbnik Hufca – pwd. Jolanta Słomowicz

Zastępca Komendanta, Pełnomocnik ds. HAL I HAZhm. Alicja Przybyłowicz

Zastępca ds. pracy z kadrą hm. Małgorzata Janicka

Zastępca ds. programu – hm. Joanna Lewandowska

Członek Komendy, Namiestnik Zuchowy – phm. Monika Mielcarek

Członek Komendy, Namiestnik Harcerski – phm. Katarzyna Wszelaki

Członek Komendy ds. historycznych, Szczepowy – hm. Maciej Banaś

Członek Komendy ds. organizacyjnych – hm. Waldemar Dolata

Członek Komendy ds. biura – pwd. Halina Kolińska

Członek Komendy ds. utworzenia Szczepu Szubin – pwd. Dawid Jakubiak

Podczas Zjazdu, zostały wybrane również inne władze Hufca, w tym Komisja Rewizyjna, w skład której weszli:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – hm. Grażyna Sawicka

Z-ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – phm. Ewa Jahnke

Sekretarz Komisji Rewizyjnej – pwd. Sławomir Zelek

Członek Komisji Rewizyjnej – phm. Marcin Smutek

Członek Komisji Rewizyjnej – hm. Jerzy Kozłowski

Nowo wybranym władzom życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pełnionych funkcji!

GALERIA