Rycerze Orła Białego

Ów komendant ma za sobą „Zastęp Rycerzy Orła Białego”, przed sobą prosty plan: napaść, odebrać Austriakom konie i broń, wezwać naród do powstania. Powstańczy zryw pozostaje w marzeniach.Przeszkody objawiły się dwie: „zastępy” liczyły rycerzy ...dwudziestu czterech. Komendant miał lat...jedenaście. Nazywał się – Olga Drahnowska......„W cieniu drzew komendantka słuchała ich uroczystego przyrzeczenia: „Przysięgam, że będę walczyć o niepodległość Polski i życie oddam Ojczyźnie”. Zaprzysiężony był o...
CZYTAJ WIĘCEJ

Harcerskie kolędowanie w Żninie

Bożonarodzeniowa gawęda i harcerskie kolędowanie przyświecało spotkaniu komendantki Hufca ZHP Pałuki im. Olgi i Andrzeja Małkowskich - hm. Olgi Skotnickiej, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie – mgr. inż. Jacka Otto, prezesa Stowarzyszenia Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego – Pana Leona Czernickiego, rodziców, babć i dziadków z harcerzami żnińskiego środowiska harcerskiego. Spotkanie odbyło się 24 stycznia br. w świetlicy SP nr 2 w Żninie. Uroczystość prowadziła szcze...
CZYTAJ WIĘCEJ

„Światło, które daje moc …” – Betlejemskie Światło Pokoju na Pałukach

W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, zmieniających się warunków politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Tym właśnie darem skauci z całej Europy, a wśród nich zuchy, harcerki i harcerze Hufca ZHP Pałuki podzielili się ze światłem w swoich środowiskach. Płomień, który jest symbolem braterstwa, jedności i pokoju, trafił do urzędó...
CZYTAJ WIĘCEJ

„Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku…”

To właśnie tego wieczoru na zaproszenie dh. komendant hm. Olgi Skotnickiej przy wigilijnym stole spotkali się instruktorzy Hufca ZHP Pałuki. Druhna Komendant złożyła instruktorom moc najpiękniejszych życzeń na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji zuchy i harcerze Szczepu Harcerskiego im. Zdzisławy Bytnarowej w Piechcinie zaprezentowali program artystyczny, przygotowany przez phm. Monikę Mielcarek oraz częścią wokalną przygotowaną przez hm. Tamarę Dolata, wprowadzający wszystkich w...
CZYTAJ WIĘCEJ

KOLĘDUJEMY Z ISKIERKAMI

Jak co roku Zespół Harcerski „Iskierki ” kolędował uświetniając świąteczne wydarzenia. Dnia 13 grudnia na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku koncertował w MDK w Barcinie. Nie była to jedyna okazja którą zespół uświetnił kolędowaniem. Iskierki zostały zaproszone do zakładu Trzuskawica w Bielawch na spotkanie opłatkowe pracowników. Przy akompaniamencie znanych kolęd i pastorałek zespół wprowadził w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. GALERIA Tekst, zdjęcia: hm. Tamara Dolata...
CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie opłatkowe w Urzędzie Wojewódzkim

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim 17 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe z kombatantami i przedstawicielami organizacji patriotycznych. Organizatorem spotkania był wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Wśród zaproszonych gości był ordynariusz diecezji bydgoskiej ks. bp Jan Tyrawa. Spotkanie to połączone było z podsumowaniem akcji „Dbamy o miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego” i wzięli w nim udział przedstawiciele środowisk harcerskich z naszej Chorągwi, które włączyły się w znakowanie g...
CZYTAJ WIĘCEJ