Skład Komendy

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

hm. Olga Skotnicka

Komendantka Hufca Pałuki

2

hm. Małgorzata Janicka

zastępca komendanta ds. pracy z kadrą

3

hm. Alicja Przybyłowicz

zastępca komendanta, pełnomocnik ds. HALiZ

4

hm. Joanna Lewandowska

zastępca komendanta ds. programowych

5

pwd. Jolanta Słomowicz

skarbnik

6

hm. Maciej Banaś

członek komendy ds. historycznych

7

phm. Katarzyna Wszelaki

namiestnik harcerski

8

phm. Monika Mielcarek

namiestnik zuchowy

9

pwd. Halina Kolińska

członek komendy ds. biurowych

10

hm. Waldemar Dolata

członek komendy ds. organizacyjnych

11

pwd. Dawid Jakubiak

członek komendy ds. drużyn w Szubinie