Skład Komendy

 

Lp.

Imię i nazwisko Funkcja

1

hm. ALICJA PRZYBYŁOWICZ Komendant Hufca

2

hm. WALDEMAR DOLATA Zastępca komendantki ds. programowo – organizacyjnych

3

hm. TAMARA DOLATA Członek Komendy Hufca ds. pracy z kadrą

4

phm. LILIANA WOJCIECHOWSKA Członek Komendy Hufca ds. biura komendantki i komendy

5

phm. KATARZYNA WSZELAKI Członek Komendy Hufca ds. kontaktów z zagranicą

6

phm. JOANNA LEWANDOWSKA Członek Komendy Hufca, namiestnik zuchowy

7

pwd. HALINA KOLIŃSKA Członek Komendy Hufca ds. środowiska, rozwoju liczebnego i promocji

8

pwd. MARCIN BAJEK Członek Komendy Hufca ds. informacji, namiestnik harcerski

9

pwd. EWA MIELCAREK skarbnik hufca

7474 Feb. 28 13.16