Komisja Rewizyjna Hufca

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 hm. Grażyna Sawicka przewodnicząca
2 phm. Ewa Jahnke wiceprzewodnicząca
3 pwd. Sławomir Zelek sekretarz
4 phm. Marcin Smutek członek komisji
5 hm. Jerzy Kozłowski członek komisji