Kontakt

Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego

Hufiec Pałuki
Smerzyn 62
89-210 Łabiszyn
tel. kontaktowy: 605-201-064
NIP 967-125-40-11
e-mail: paluki@zhp.pl