„Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku…”

To właśnie tego wieczoru na zaproszenie dh. komendant hm. Olgi Skotnickiej przy

wigilijnym stole spotkali się instruktorzy Hufca ZHP Pałuki.

Druhna Komendant złożyła instruktorom moc najpiękniejszych

życzeń na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji zuchy i harcerze

Szczepu Harcerskiego im. Zdzisławy Bytnarowej w Piechcinie zaprezentowali

program artystyczny, przygotowany przez phm. Monikę Mielcarek oraz częścią

wokalną przygotowaną przez hm. Tamarę Dolata,

wprowadzający wszystkich w ten magiczny czas.

W przygotowanie spotkania wigilijnego zaangażowali się również inni Instruktorzy

Szczepu Harcerskiego im. Zdzisławy Bytnarowej, w tym druhny i druhowie: pwd. Jolanta

Słomowicz (Skarbnik Hufca), pwd. Sławomir Zelek (sekretarz Hufcowej Komisji

Rewizyjnej) oraz pwd. Marcin Smutek (członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej). Od strony

organizacyjnej wspierali również hm. Alicja Przybyłowicz i hm. Waldemar Dolata.

Miłe chwile upłynęły przy dźwiękach kolęd, akompaniowanych przez druha pwd. Sławomira

Zelka, a dh Komendant w roli św. Mikołaja obdarowała swych instruktorów słodkimi

upominkami.

GALERIA

Tekst: phm. Jolanta Szywalska